ทนายความจังหวัดพิจิตร ทนายธีรภัทร.com  083 166 5803 

ทนายความจังหวัดพิจิตร ทนายธีรภัทร.com  083 166 5803 

เปิดหน้าต่อไป

ติดต่อหรือนัดพบทนายธีรภัทร จงแจ่ม

มือถือ 083 166 5803

ที่ตั้ง 61 หมู่ 6 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

ติดต่อเราทางอีเมล

สำนักงานทนายธีรภัทร จงแจ่ม 

ที่ตั้ง 61 หมู่ 6 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

ทนายให้บริการอะไรบ้าง

งานบริการด้านกฎหมาย

•           ปรึกษาด้านกฎหมาย

•           ปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ

•           ทำพินัยกรรม

•           ร่างนิติกรรมสัญญา

•           รับเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดีต่างๆ

•           บริการอื่นๆตามลูกความต้องการ

ที่ปรึกษากฎหมาย

•           ที่ปรึกษากฎหมายนิติบุคคล

•           ที่ปรึกษากฎหมายบุคคลธรรมดา

•           ที่ปรึกษารายชั่วโมง รายคดี

ทนายความว่าต่าง แก้ต่าง

•           ทนายความคดีอาญา

•           ทนายความคดีแพ่ง