ทนายธีรภัทร.com  083 166 5803 

เปิดหน้าต่อไป

สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดพิจิตร

สภ.ดงเจริญ

ที่อยู่ 287 หมู่ 1 ตำบลสำนักขุนเณร  อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร  66210

เบอร์โทรศัพท์  056657016

เบอร์โทรสาร  056657017

 

สภ.ดงป่าคำ

ที่อยู่ 11 หมู่ 1 ตำบลดงป่าคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66170

เบอร์โทรศัพท์   056674171

เบอร์โทรสาร  056674171

 

 สภ.ตะพานหิน

ที่อยู่ 20  ถนนแดงทองดี ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  66110

เบอร์โทรศัพท์  056621087 

เบอร์โทรสาร   056621114

 

สภ.ทับคล้อ

ที่อยู่ 999 หมู่ 4 ตำบลเขาทราย  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  66230

เบอร์โทรศัพท์   056641399

เบอร์โทรสาร   056641399

 

สภ.บางมูลนาก

ที่อยู่ 27 ถนนภูมิบาล  ตำบลบางมูงนาก  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66120

เบอร์โทรศัพท์   056631022

เบอร์โทรสาร   056631022

 

สภ.บางลาย

ที่อยู่ 105 หมู่ 8 ตำบลบางลาย  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  66130

เบอร์โทรศัพท์   056902907

เบอร์โทรสาร   056902907

 

สภ.บึงนาราง

ที่อยู่  หมู่ 4 ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  60180

เบอร์โทรศัพท์   056902260

เบอร์โทรสาร   056902261

 

สภ.โพทะเล

ที่อยู่ 169 หมู่ 6 ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  66130

เบอร์โทรศัพท์   056991465

เบอร์โทรสาร   056991464

 

สภ.โพธิ์ประทับช้าง

ที่อยู่ 102 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร  66190

เบอร์โทรศัพท์   056689034

เบอร์โทรสาร   056689233

 

สภ.เมืองพิจิตร

ที่อยู่ 27/41  ถนนคลองคะเชนทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000

เบอร์โทรศัพท์   056990401

เบอร์โทรสาร   056990401

 

สภ.ย่านยาว

ที่อยู่ 17 หมู่ 4 ตำบลย่านยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  66000

เบอร์โทรศัพท์   056605090

เบอร์โทรสาร   056605090

 

สภ.วชิรบารมี

ที่อยู่ 2 หมู่ 13 ตำบลบ้านนา  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  66140

เบอร์โทรศัพท์   056900117

เบอร์โทรสาร   056900117

 

สภ.วังทรายพูน

ที่อยู่ 255/15  หมู่ 16  ตำบลหนองพระ  อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  66180

เบอร์โทรศัพท์   056695611

เบอร์โทรสาร   056695610

 

สภ.วังหว้า

ที่อยู่ 2 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  66110

เบอร์โทรศัพท์   056662517

เบอร์โทรสาร   056662517

 

สภ.สากเหล็ก

ที่อยู่ 111 หมู่ 9  ถนนสากเหล็ก-เนินมะปราง ตำบลสากเหล็ก  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร  66160

เบอร์โทรศัพท์   056699192

เบอร์โทรสาร   056699018

 

 

 

 

สภ.สามง่าม

ที่อยู่ 6 หมู่ 5  ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  66140

เบอร์โทรศัพท์   056691242

เบอร์โทรสาร   056691411

 

สภ.หนองโสน

ที่อยู่ 32 หมู่ 17 ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  66140

เบอร์โทรศัพท์  056901075

เบอร์โทรสาร   056901075