ทนายความจังหวัดพิจิตร ทนายธีรภัทร.com  083 166 5803 

ทนายความจังหวัดพิจิตร ทนายธีรภัทร.com  083 166 5803 

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญ (พิจิตร)

หัวข้อเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดพิจิตร

 • เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลในเขตจังหวัดพิจิตร
 • เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจในเขตจังหวัดพิจิตร
 • เบอร์โทรศัพท์สำนักงานอัยการ
 • เบอร์โทรศัพท์ศาลยุติธรรมในจังหวัดพิจิตร
 • เบอร์โทรศัพท์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
 • เบอร์โทรศัพท์เรือนจำจังหวัดพิจิตร
 • เบอร์โทรศัพท์สำนักงานที่ดินในเขตจังหวัดพิจิตร

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดพิจิตร


โรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาลพิจิตร 

เบอร์โทร. 056-611355

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน   

เบอร์โทร. 056-621355

 

โรงพยาบาลดงเจริญ

เบอร์โทร. 056-039790

 

โรงพยาบาลทับคล้อ

เบอร์โทร. 056-641131

 

โรงพยาบาลบางมูลนาก 

เบอร์โทร. 056-631131

 

โรงพยาบาลบึงนาราง 

เบอร์โทร. 056-039709

 

โรงพยาบาลโพทะเล

เบอร์โทร. 056-681115

 

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 

เบอร์โทร. 056-689018

 

โรงพยาบาลวชิรบารมี 

เบอร์โทร. 056-900126

 

โรงพยาบาลวังทรายพูน

เบอร์โทร. 056-695032

 

โรงพยาบาลสากเหล็ก

เบอร์โทร. 056-698042

 

โรงพยาบาลสามง่าม 

เบอร์โทร. 056-691239

 

 

 

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ 

เบอร์โทร. 056-611407

 

โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร 

เบอร์โทร. 056-613316

 

โรงพยาบาลศรีสุโข 

เบอร์โทร. 056-651482

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจในเขตจังหวัดพิจิตร

36. พิจิตร
สภ.เมืองพิจิตร

ที่อยู่        27/41 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

เบอร์โทรศัพท์         056990401

เบอร์โทรสาร           056990401

สภ.ดงเจริญ

ที่อยู่        287 ม.1 ต.สำนักขุนเฌร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210

เบอร์โทรศัพท์         056657016

เบอร์โทรสาร           056657017

สภ.ดงป่าคำ

ที่อยู่        11 ม.1 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร 66170

เบอร์โทรศัพท์         056674171

เบอร์โทรสาร           056674171

สภ.ตะพานหิน

ที่อยู่        20 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

เบอร์โทรศัพท์         056621087

เบอร์โทรสาร           056621114

สภ.ทับคล้อ

ที่อยู่        999 ม.4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230

เบอร์โทรศัพท์         056641399

เบอร์โทรสาร           056641399

สภ.บางมูลนาก

ที่อยู่        27 ถ.ภูมิบาล ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

เบอร์โทรศัพท์         056631022

เบอร์โทรสาร           056631022

สภ.บางลาย

ที่อยู่        105 ม.8 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

เบอร์โทรศัพท์         056902907

เบอร์โทรสาร           056902907

สภ.บึงนาราง

ที่อยู่        ม.4 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 60180

เบอร์โทรศัพท์         056902260

เบอร์โทรสาร           056902261

สภ.โพทะเล

ที่อยู่        169 ม.6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

เบอร์โทรศัพท์         056991465

เบอร์โทรสาร           056991464

สภ.โพธิ์ประทับช้าง

ที่อยู่        102 ม.5 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ไปรษณีย์ 66190

เบอร์โทรศัพท์         056689034

เบอร์โทรสาร           056689233

สภ.ย่านยาว

ที่อยู่        17 ม.4 ต.ย่านยาว อเมือง จ.พิจิตร 66000

เบอร์โทรศัพท์         056605090

เบอร์โทรสาร           056605090

สภ.วชิรบารมี

ที่อยู่        2 ม.13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140

เบอร์โทรศัพท์         056900117

เบอร์โทรสาร           056900117

สภ.วังทรายพูน

ที่อยู่        255/15 ม.16 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

เบอร์โทรศัพท์         056695611

เบอร์โทรสาร           056695610

สภ.วังหว้า

ที่อยู่        2 ม.3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

เบอร์โทรศัพท์         056662517

เบอร์โทรสาร           056662517

สภ.สากเหล็ก

ที่อยู่        111 ม.9 ถ.สากเหล็ก-เนินมะปราง ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160

เบอร์โทรศัพท์         056699192

เบอร์โทรสาร           056699018

สภ.สามง่าม

ที่อยู่        6 ม.5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140

เบอร์โทรศัพท์         056691242

เบอร์โทรสาร           056691411

สภ.หนองโสน

ที่อยู่        32 ม.17 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140

เบอร์โทรศัพท์         056901075

เบอร์โทรสาร           056901075    

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานอัยการ ศาล สำนักงานบังคับคดี เรือนจำในจังหวัดพิจิตร

 • เบอร์โทรศัพท์สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
  ที่ตั้ง 152/34 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
  โทรศัพท์ 056 650 027
  โทรสาร 056 650 026
  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร :phichit@ago.go.th

 • เบอร์โทรศัพท์ศาลจังหวัดพิจิตร

  ศาลจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 065 982 2102, Phcc19, Phcc19

 • เบอร์โทรศัพท์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056 611 193

 • เบอร์โทรศัพท์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
  เลขที่ 1/3 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดพิจิตร 66000
  ผู้อำนวยการสำนักงาน นางวลัชณัฏฐ์ กุลสิริอิทธิกร
  อีเมล : saraban-PCK@led.mail.go.th
  โทรศัพท์ 056 613 107-8, 065 521 4974, 056 613 109


 • เบอร์โทรศัพท์เรือนจำจังหวัดพิจิตร

  เรือนจำจังหวัดพิจิตร โทร.056 611 035เบอร์โทรศัพท์สำนักงานที่ดินในเขตจังหวัดพิจิตร

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร (66000)

โทร. 0-5661-1385, 0-5661-1855, 0-5661-3190 โทรสาร. 0-5661-1385

เบอร์ มท. (822)16754 / E-mail: phichit@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอวังทรายพูน และกิ่งอำเภอสากเหล็ก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5661-1385 ต่อ 102

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5661-1385 ต่อ 104

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5661-3190, 0-5661-1385 ต่อ 105

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5661-1385 ต่อ 101

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5661-1385 ต่อ 103

​กลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-5661-1056, 0-5661-1385 ต่อ 103

การเงิน โทร. 0-5661-1855, 0-5661-1385 ต่อ 106

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน​​​​​​​​​​​​ (66110)​

โทร. 0-5662-1939, 0-5662-1824 โทรสาร 0-5662-1939​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตะพานหิน และอำเภอทับคล้อ​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5662-1939 ต่อ 108

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5662-1939 ต่อ 102,103

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5662-1824​​​, 0-5662-1939 ต่อ 104,107

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5662-3029, 0-5662-1939 ต่อ 105

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล​​​​​​​​​​​​ (66130)​

โทร. 0-5668-1211 โทรสาร 0-5668-1211​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​​ ​(แผนที่​)​​​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนบางมูลนาก - โพทะเล

​อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโพทะเล และกิ่งอำเภอบึงนาราง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5668-1211

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5668-1211

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5668-1211​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5668-1211​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก​​​​​​​​​​​​ (66120)​

โทร. 0-5663-1701 โทรสาร 0-5663-1701​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ (แผนที่​)​​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางมูลนาก และอำเภอดงเจริญ​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5663-1701

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5663-1701

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5663-3004

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5663-1701​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง ​​​​​​​​​​​​ (66190)​​

โทร. 0-5668-9075 โทรสาร 0-5668-9075​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ (แผนที่​)​​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 159,159/1-2 ถนนโพธิ์ประทับช้าง - วังจิก

ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5668-9075 ต่อ 15

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5668-9075 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5668-9075​​​ ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5668-9075​ ต่อ 11

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม​​​​​​​​​​​​ (66140)​

โทร. 0-5669-1251 โทรสาร 0-5669-1251​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(แผนที่​)​​​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนพิจิตร - กำแพงเพชร ตำบลสามง่าม

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5669-1251

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5669-1251 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5669-1251​​​ ต่อ 15

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5669-1251​​ ต่อ 11


*******************************************